ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ب ه

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ب ه

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید