سجاد سامانی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سجاد سامانی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مهندسی برق

فارغ التحصیل رشته برق الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت ایران

9 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This project validates that an end-to-end deep learning architecture could be suitable for some image colorization tasks. In particular, our approach is able to successfully color high-level image components such as the sky, the sea or forests. Nevertheless, the performance in coloring small details is still to be improved. As we only used a reduced subset of ImageNet, only a small portion of the spectrum of possible subjects is represented.

متن ترجمه شده:

این پروژه تصدیق می‌کند که ساختار یادگیری عمیق "انتها به انتها" کارایی لازم در حوزه‌ی رنگ‌آمیزی تصویر را دارا می‌باشد. بویژه، روش ارائه شده قادر می‌باشد اجزای تصویر سطح بالا را مانند آسمان، دریا و یا جنگل را رنگ آمیزی کند. اگرچه عملکرد رنگ آمیزی جزئیات کوچک احتیاج به بهبود دارد. بدلیل استفاده از زیرمجموعه کاهش یافته‌ی ImageNet، تنها بخش کوچکی از طیف موضوعات ممکن نشان داده شده است.

متن اصلی:

Whenever an export is called, Stuxnet typically injects the entire DLL into another process and then just calls the particular export. Stuxnet can inject into an existing or newly created arbitrary process or a preselected trusted process. When injecting into a trusted process, Stuxnet may keep the injected code in the trusted process or instruct the trusted process to inject the code into another currently running process. The trusted process consists of a set of default Windows processes and…

متن ترجمه شده:

هرزمان export فراخوانی شود، استاکس‌نت معمولا تمام DLL را به فرایند دیگری تزریق می‌کند و تنها export بخصوصی را اجرا می‌کند. استاکس‌نت می‌تواند به فرایند دلخواه موجود، تازه ایجاد‌شده و یا یک فرایند مورد اعتماد از پیش تعیین شده، نفوذ کند. هنگام تزریق به فرایند مطمئن، استاکس‌نت کد تزریق شده در فرایند مطمئن را حفظ می‌کند یا به آن دستور می‌دهد تا کد را به فرایند دیگری که در حال اجراست، تزریق کند. فرایند مطمئن شامل یکسری از فرایندهای پیش‌فرض ویندوز است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 43%
راضی 43%
متوسط 0%
ناراضی 14%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 50%
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
رضا ا
1399/06/23
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن

کاملا حرفه ای و دلسوز

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
پیمان یدالهی
1399/06/19
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
4.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
با ما گفتگو کنید