جک نیکلسون

جک نیکلسون

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

جک نیکلسون

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم صرفا متن

دانشجو ادبیات زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A leadership belief based on integrity, quality, and service along with a positive attitude, an aptitude for strategic thought and planning, and the ability to adapt quickly to new ideas and situations, allows me to achieve consistent and significant success in the industry I work in.

  متن ترجمه شده:

  یک باور رهبری مبتنی بر صداقت،شایستگی،و خدمت به همراه نگرشی مثبت،استعدادی برای تفکر استراتژیک و برنامه ریزی،و قابلیت سازگاری سریع با ایده های جدید و شرایط،به من اجازه می دهد که به موفقیت متداوم و چشمگیر در صنعتی که کار می کنم برسم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -