امین تقی زاده

امین تقی زاده

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امین تقی زاده

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه در زمینه روانشناسی

مطالعه کتب انگلیسی روانشناسی و تحصیل در رشته و سابقه ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -