مرضیه السادات معنوی

مرضیه السادات معنوی

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مرضیه السادات معنوی

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه روانشناسی، مدیریت، زبانشناسی و...

با علاقه، دقت، وسواس? و وجدان کاری بالا از مطالعه و ترجمه متون لذت میبرم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -