نیکو  زرین

نیکو زرین

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیکو زرین

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

مترجم عمومی زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • محیط زیست و منابع طبیعی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -