ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

جوانا حمیدی

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

جوانا حمیدی

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم تازه کار عمومی

دانشجوی ترم 5 زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه کردستان هستم . تجربه ترجمه به صورت رسمی نداشته اما چند داستان و مقاله برای نشریه دانشگاه ترجمه کرده ام .

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید