نگین میهمی

نگین میهمی [ کد 82660 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگین میهمی [ کد 82660 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.8 از 10
توسط کارفرمایان [ از 20 رأی ]

مترجم

مترجم عمومی و تخصصی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Feature likings for activities play a particularly important role in practical cognition. When we have the opportunity to do something that we like doing, we often choose to do it because we like doing it. We treat a positive feature liking for an activity as a reason for engaging in it. Conversely, we treat a negative feature liking for an activity as a reason for avoiding it.

  متن ترجمه شده:

  علاقه به ویژگی در فعالیت‌ها نقش مهمی را در شناخت عملی ایفا می‌کند. وقتی فرصت انجام کاری که دوست داریم را داریم، اغلب انتخاب می‌کنیم که آن را انجام دهیم، زیرا از انجام آن لذت می‌بریم. ما به علاقه‌مندی مثبت به یک ویژگی در یک فعالیت، به عنوان دلیلی برای مشارکت در آن نگاه می‌کنیم. برعکس، علاقه‌مندی منفی به یک ویژگی در یک فعالیت را دلیلی برای اجتناب از آن در نظر می‌گیریم.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Definitions of media are likely to make people think of vastly different and distinct occupations, people, organizations, texts and artefacts. The word media has come to mean a variety of things, in a similar fashion to sport, but in far greater complexity and breadth.

  متن ترجمه شده:

  به نظر می‌رسد تعاریف رسانه‌ها باعث می‌شود مردم به مشاغل، افراد، سازمان‌ها، متون و آثار باستانی بسیار متفاوت و متمایزی فکر کنند. واژه رسانه، مانند ورزش، دارای معانی مختلفی است، اما از پیچیدگی و وسعت بسیار بیشتری برخوردار است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 95%
راضی 5%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.6 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.7 از 10
  mitra K 1400/05/20
  عنوان سفارش:chapter 6
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | عمومی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  امید ابوالحسنی 1400/05/08
  عنوان سفارش:AL2
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | عمومی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10