امیرحسین مهاجری

امیرحسین مهاجری

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین مهاجری

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی، زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی، شیمی و مطالب عمومی

دانش آموخته علوم آزمایشگاهی، مترجم کتاب ژنتیک بالینی نوین و نویسنده چندین مقاله در حیطه های مختلف

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • علم شیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -