ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امیرحسین مهاجری

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین مهاجری

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی، زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی، شیمی و مطالب عمومی

دانش آموخته علوم آزمایشگاهی، مترجم کتاب ژنتیک بالینی نوین و نویسنده چندین مقاله در حیطه های مختلف

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید