ستایش مویدی

ستایش مویدی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ستایش مویدی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مسلط به ترجمه عمومی و متون تخصص علوم پزشکی

دانشجو سال پنجم پزشکی
دارای مدرک ترم آخر(advanced 3) کانون زبان ایران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -