ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد آزادگان

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد آزادگان

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

مترجم عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

While in many cases, the steps for setting up an online presence for a bricks and mortar business are very similar to those if you wanted to start an online business, there are some things that make an online presence for a bricks and mortar business unique. There is much said about doing business on the internet or “putting your business online”. To many, it may just sound too complicated or too risky. But there are many good reasons to begin selling (and running your business) online.

متن ترجمه شده:

در حالی که در بسیاری از موارد ، اقدامات برای راه اندازی پیشینه‌ی بر خط برای کسب و کار فیزیکی تا حد زیادی شبیه به شروع کسب و کار آنلاین می‌باشد ، چیزهایی وجود دارد که پیشینه‌ی بر خط برای کسب و کار فیزیکی را منحصر به فرد می‌کند . حرف های زیادی درباره‌ی کار در اینترنت یا آنلاین کردن کسب و کار وجود دارد. برای بسیار از افراد ، این کار ممکن است بیش از حد پیچیده یا ریسکی باشد. ولی دلایل بسیار خوبی برای شروع به فروش ( یا اداره کسب و کار ) آنلاین وجود دارد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید