ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

تکتم حافظ

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

تکتم حافظ

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

مترجم عمومی با مدرک کارشناسی جامعه شناسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید