ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Mahla Banaeyan

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Mahla Banaeyan

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه عمومی

دانشجو زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد.
دارنده مدرک دیپلم زبان از کانون زبان ایران

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید