Mahla Banaeyan

Mahla Banaeyan [ کد 84877 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Mahla Banaeyan [ کد 84877 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه عمومی

دانشجو زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد.
دارنده مدرک دیپلم زبان از کانون زبان ایران

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • تاریخ

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -