رضا عیسایی

رضا عیسایی

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا عیسایی

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، پزشکی و رمان و داستان

مترجم حرفه ای در زمینه های فوق

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  I was standing on stage in front of over 2,000 men, all dressed in black. I don’t normally dress up when I speak, but for this event it was required, so I had on a black suit, black shirt, and black tie. As I started my presentation, I was nervous, because the men in this room had come not only to learn how to grow their companies, but also how to “have it all” and be successful in business, in life, and in relationships.

  متن ترجمه شده:

  من روی استیج و در مقابل ۲۰۰۰ نفر که همگی لباس های سیاه به تن داشتند ایستاده بودم. معمولا برای سخنرانی خیلی خوب لباس نمیپوشم اما برای این رویداد باید ابن کار را انجام میدادم پس کت وشلوار مشکی همراه با پیراهن و کراوات مشکی به تن کردم. زمانی که سخنرانی ام را شروع کردم مضطرب بودم زیرا افرادی که در این محل بودند صرفا برای یادگیری چگونگی گسترش شرکت هایشان نیامده بودند بلکه می خواستد بیاموزند که چگونه میتوانند در تجارت، زندگی و روابط شان نیز موفق باشند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -