سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه نبی زاده

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه نبی زاده

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 5 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عمومی

مترجم عمومی

6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In its long history Iran has experienced many eventful moments. The past century was far from exceptional in this respect: the country was ravaged by three major wars (1914–1918, 1941–1945, 1980–1988) in which hundreds of thousands of people died; two coups (1921, 1953) transformed power relations within the political and military elite; and two revolutions (1905–1911, 1978–1979) led to radical changes in social, cultural, and political relationships. The country’s appearance has changed completely since the end of the nineteenth century.

متن ترجمه شده:

ایران در طول تاریخ دیرینه خود حوادث متعددی تجربه کرده است. قرن گذشته نیز از این لحاظ مستثنی نبوده است: این کشور به واسطه سه جنگ بزرگ (1914–1918 ، 1941–1945 ، 1980–1988) که طی آن¬ها صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند، ویران شد؛ دو کودتا (1921 ، 1953) قدرت را بین نخبگان سیاسی و نظامی جابجا کرد؛ و دو انقلاب (1905–1911 ، 1978–1979) منجر به تغییرات بنیادی در روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردید. ظاهر کشور نسبت به اواخر قرن نوزدهم کاملاً تغییر کرده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
زهرا قدیانی
1399/10/22
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
لیلا سهروفانی
1399/09/26
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید