ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهسا ف

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهسا ف

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

زمینه های عمومی و تخصصی مهندسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید