ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ثریا تدین

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ثریا تدین

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی هنر و معماری

سال 1397 از رشته ی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی فارغ اتحصیل شدم و در برگردان کتاب سال دانشکده از فارسی به انگلیسی همکاری داشتم. ضمنا در یک شرکت خصوصی معماری و طراحی داخلی به عوان مترجم متون و تکست های تخصصی فعالیت می کردم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید