جواد رسولی

جواد رسولی [ کد 88473 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

جواد رسولی [ کد 88473 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه

ترجمعه متون عمومی، معماری و شهرسازی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  "Take a breath, my darling, you’re doing great,” said the QVC host as she grabbed my shaking arm, held it steady, and, like a pro, covered for me on live national television. As I tried hard to appear confident and fought not to tremble, I wondered if the viewers from across the country saw more than just my bright red face and shaking arms. I wondered if they could feel my fear. I was down to under $1,000 in my combined company and personal bank account, which would only cover me for a few more weeks of expenses before I’d have to go out of business. What if going with my gut, instead of what the experts told me to do, in this life-altering moment where everything was on the line, turned out to be wrong?

  متن ترجمه شده:

  میزبان QVC در حالیکه بازوی لرزان من را گرفت، آن را ثابت نگه داشت، و مانند یک حرفه ای، لرزش بازوی مرا در برنامه زنده تلویزیون ملی پوشش داد، و گفت: "یک نفس عمیق بکش، عزیزم، داری خوب پیش میری". همچنانکه تلاش می کردم تا بااعتمادبنفس جلوه کنم و با لرزش بدنم میجنگیدم، به این فکر می کردم که نکند بینندگان چیزی بیش از صورت قرمز روشن من و بازوهای لرزانم را ببینند. نکند که آنها بتوانند ترس مرا احساس کنند. حساب بانکی شخصی و شرکت چندکاره من به کمتر از 1000 دلار رسیده بود، که فقط می توانست مخارج چند هفته پیش رو، قبل از آنکه از کار کناره گیری کنم را پوشش دهد. چه می شود اگر بر خلاف توصیه ای که کارشناسان به من کرده بودند، در این لحظه سرنوشت ساز زندگی، که همه چیز در ظاهر بر وفق مراد بود اما مشخص شد که اشتباه است، به راه خود ادامه می دادم؟

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Why a book on conversation? We’re talking all the time. We text and post and chat. We may even begin to feel more at home in the world of our screens. Among family and friends, among colleagues and lovers, we turn to our phones instead of each other. We readily admit we would rather send an electronic message or mail than commit to a face-to-face meeting or a telephone call. This new mediated life has gotten us into trouble. Face-to-face conversation is the most human—and humanizing—thing we do. Fully present to one another, we learn to listen. It’s where we develop the capacity for empathy. It’s where we experience the joy of being heard, of being understood. And conversation advances self-reflection, the conversations with ourselves that are the cornerstone of early development and continue throughout life.

  متن ترجمه شده:

  چرا کتابی با موضوع گفتگو مهم است؟ ما همیشه در حال صحبت کردن هستیم. پیام می دهیم پست میگذاریم و چت می کنیم. حتی ممکن است در دنیای مجازی بیشتر احساس راحتی داشته باشیم و آنجا را خانه خود بدانیم. در میان خانواده و دوستان، همکاران و کسانی که به آنها عشق می ورزیم، بجای اینکه با آنها معاشرت کنیم سرگرم تلفن های خود هستیم. مشخصا با این مساله موافق هستیم که بجای ارتباط چهره به چهره یا تماس تلفنی ترجیح می دهیم که از طریق پیام الکترونیکی یا نامه با دیگران در ارتباط باشیم. این سبک جدید زندگی دردسرهایی برای ما داشته است. ارتباط چهره به چهره انسانی ترین عملی است که ما به عنوان انسان انجام می دهیم. حضور کامل در کنار دیگران، گوش دادن را به ما می آموزد. اینجاست که ما میتوانیم ظرفیت خود برای همدلی را ارتقاء دهیم. اینجاست که ما لذت شنیده شدن و درک شدن را می فهمیم. گفتگو به ما امکان می دهد که ویژگی خود انعکاسی (گفتگویی با خود که اساس پیشرفتهای اولیه و ادامه این پیشرفت ها را در زندگی میسر ساخته است) را توسعه دهیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -