حسین امیرخانی

حسین امیرخانی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین امیرخانی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی و تخصصی در زمینه مهندسی پلیمر و پتروشیمی

مترجم عمومی و تخصصی در زمینه مهندسی پلیمر و پتروشیمی . وقت شناس ، دقیق و متعهد

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -