دنیا نصیری

دنیا نصیری

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

دنیا نصیری

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ریاضیات و آمار

مترجم و مدرس زبان انگلیسی، 3 سال سابقه تدریس و 2 سال سابقه ترجمه در زمینه های عمومی، فیزیک، ریاضیات و آمار و روانشناسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -