حسنا محمدی

حسنا محمدی

7 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسنا محمدی

7 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه پزشکی

دارای سابقه کار در زمینه ترجمه مقاله و دارای رشته دانشگاهی مرتبط با علوم پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -