ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سیاوش هاشمی

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیاوش هاشمی

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

متجرم حرفه ای در زمینه عمومی و...

مهارت بالا در زبان انگلیسی
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

N-DEx is an online tool for sharing, linking, and analyzing information across jurisdictional boundaries. A national repository of criminal justice records submitted by agencies from around the nation, N-DEx enables users to “connect the dots” between data on people, places, and things that may seem unrelated in order to link investigations and investigators The N-DEx system is an unclassified national information sharing system that enables criminal justice agencies to link, analyze, and share local, state, tribal, and federal records. N-DEx is also a strategic investigative information sharing system that fills informational gaps and provides situational awareness

متن ترجمه شده:

یک ابزار آنلاین برای به اشتراک گذاری ، ارتباط ایجاد کردن و تجزیه و تحلیل اطلاعات در بین مرزهای قضایی است. یک مرکز ملی سوابق عدالت کیفری که توسط آژانس های سراسر کشور پیشنهاد شده است ، N-DEx کاربران را قادر می سازد که ارتباط را بین نقاط و افراد ،مکانها،و چیزهایی که که ممکن است غیرمرتبط به نظر برسند ایجاد کند تا تحقیقات و محققان را به هم پیوند دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید