هانیه محمدی

هانیه محمدی [ کد 93536 ]

2 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هانیه محمدی [ کد 93536 ]

2 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 14 رأی ]

مترجم حرفه ای

من هانیه هستم و چند ساله که دارم کار ترجمه انجام میدم. سابقه ی زیادی در سفارش های ترجمه آنلاین دارم و امیدوارم بتونم کمکتون کنم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • پزشکی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • علم شیمی
 • خبر
 • مهندسی پزشکی
 • مواد و متالورژی

مهارت‌های ترجمه فیلم یا صوت

مهارت‌های ترجمه فیلم یا صوت

 • عمومی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

مهارت‌های ویراستاری

مهارت‌های ویراستاری

 • عمومی

نمونه‌کار های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Chemomechanical preparation has an important role in reducing bacteria from the root canal system. However, even after preparation, the anatomical complexities of the root canals can accumulate remnants of pulp tissue, necrotic debris, and bacte- rial biofilm which may result in persistent infection and treatment failure [69]. The effectiveness of cleaning root canals using reciprocating instruments was investi- gated in terms of removal of endotoxins and cultivable bacteria to promote disinfec- tion [70–73]. The results confirmed the ability of different instruments to promote significant bacterial and endotoxin reduction, but none of them were able to com- pletely disinfect the root canal system [70, 73, 74], once no bacteria-free root canals were observed in either primary treatment or retreatment. One concern about the use of single-file reciprocating systems is the reduced overall preparation time that could compromise the process of root canal cleaning and disinfection. However, the mechanical action of endodontic instruments on dentin, together with copious irrigation, is more critical for bacterial and endotoxin removal than the number of instruments used in a sequence. Although some reports demonstrated better reduction of bacterial load associated with rotary instruments [75–77], most of the studies showed that the single-file reciprocating technique achieved similar cleaning [15, 52] and disinfection efficacy [70–72, 78, 79] than those of rotary multi-instrument systems. The differences among these studies seem to be related to the irrigation protocol (volume of irrigant and intracanal con- tact time) than with the mechanical preparation itself. The most evaluated reciprocating instruments, WaveOne and Reciproc, have been found to be effective in the eradication of Enterococcus faecalis from root canals [78, 80]. In general, when comparing the antibacterial efficacy of WaveOne and/or Reciproc instruments with different rotary systems (BioRace [73], Mtwo [70–72], ProTaper [71, 72, 79], RaCe [71]), it was shown that all systems are highly effective in reducing the total bacterial counts [70–73, 79] and endotoxin levels [70–72, 79] (Fig. 6.20). Taken together, these results emphasize the idea highlighted in this textbook that shaping procedures should always be followed by an adequate cleaning and disinfection protocol, as none of the systems available for either continuous rota- tion or reciprocating movement can completely remove microorganisms from the root canal. Therefore, the importance of optimal chemical disinfection is re-emphasized.

  متن ترجمه شده:

  آماده سازی مکانیکی-شیمیایی نقش مهمی در کاهش مقدار باکتری های موجود در کانال ریشه دارد. با این حال، حتی پس از آماده‌سازی، پیچیدگی‌های آناتومیکی کانال‌های ریشه می‌تواند باعث انباشته شدن بقایای بافت پالپ، بقایای نکروزه و بیوفیلم باکتریایی شود که این موارد منجر به عفونت و عدم موفقیت روش درمانی می‌شود [69]. تمیز کردن کانال‌های ریشه با ابزارهای اره‌ای مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود این کار چقدر بر روی حذف اندوتوکسین‌ها و باکتری‌های قابل کاشت مورد استفاده برای ترویج ضدعفونی تاثیر دارد [70-73]. نتایج بررسی نشان داد که این ابزارها می‌توانند باکتری و اندوتوکسین را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما هیچ یک از آن‌ها قادر به ضد عفونی کامل سیستم کانال ریشه نیستند [70، 73، 74]، چرا که هیچ کانال ریشه‌ای نه در درمان اولیه و نه در سایر نوبت‌ها کاملا عاری از باکتری نبود. یکی از نگرانی‌هایی که در مورد سیستم‌های اره‌ای تک فایل وجود دارد، کاهش زمان آماده سازی است که می‌تواند روند تمیز کردن و ضد عفونی کانال ریشه را به خطر بیندازد. با این حال، تاثیر مکانیکی ابزار ریشه روی عاج دندان، همراه با شست و شوی دهان با آب، برای حذف باکتری و اندوتوکسین نسبت به تعداد ابزارهای مورد استفاده در یک توالی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگرچه به استناد برخی بررسی‌ها مقدار باکتری هنگام استفاده از ابزارهای چرخشی کمتر است [75-77]، بیشتر مطالعات نشان داده‌اند که تکنیک اره‌ای تک فایل به همان میزان در تمیز کردن [15، 52] و ضد عفونی [70-72، 78، 79] موثر است. با این حال، احتمالا تفاوت بین این مطالعات بیشتر به تفاوت پروتکل شست و شوی دهان (حجم آب استفاده شده و زمان تماس درون کانالی) مرتبط باشد تا آماده سازی مکانیکی. دو ابزار اره‌ای شامل WaveOne و Reciproc که در مطالعات بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در حذف کامل انتروکوک فکالیس از کانال های ریشه موثر هستند [78، 80]. به طور کلی، هنگام مقایسه اثر ضد باکتریایی ابزار WaveOne و/یا Reciproc با سیستم‌های چرخشی مختلف (BioRace [73], Mtwo [70–72], ProTaper [71, 72, 79], RaCe [71]) مشخص شد که همه سیستم‌ها در کاهش تعداد کل باکتری [70-73، 79] و سطح اندوتوکسین [70-72، 79] بسیار موثر هستند (شکل 6.20). در مجموع، نتایج این مقالات مطالب این کتاب را مبنی بر اینکه روش‌های شکل‌دهی باید همیشه با پروتکل تمیز کردن و ضدعفونی کافی همراه باشند را تایید می‌کنند، زیرا هیچ یک از سیستم‌های چرخشی یا اره‌ای موجود نمی‌توانند میکروارگانیسم‌ها را به طور کامل از کانال ریشه حذف کنند. بنابراین، اهمیت ضدعفونی شیمیایی بهینه مجدداً مشخص می‌شود.

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The Business Models Handbook A large number of small and young businesses indicate an embryonic stage while a small number of large companies suggest maturity and old age. Step 2: determine the competitive position of the business This should be easier than determining the life stage. A company in a strong competitive position will have a distinctive product offer, command pre-mium prices, enjoy a significant market share, good growth and high profit-ability. Step 3: plot the position of the business on the matrix In theory this should be easy. In practice, a business might find itself strad-dling two or three different positions. If this is the case, it is worth returning to steps 1 and 2 and revisiting the questions. It should now be possible to position the business in one of the appropriate strategy boxes: ●● New or growing company with a strong or dominant position – aim to defend this position and where possible improve market share. ●● Mature or ageing company with a strong or dominant position – aim to defend this position and grow with the market or consider harvesting profits. ●● New or growing company with a weak position in the market – find a niche in which you can survive or, if the business is not profitable, consider withdrawing from the market. ●● Mature or ageing company with a weak position in the market – if it isn’t possible to improve the competitive position, consider withdrawing from the market. Some things to think about ●● The ADL strategies for growth are worth thinking about for every ­strategic business unit or product. ●● Although positioning a SBU/product in the matrix can be difficult, it is worth attempting as it will be a good pointer for the long-term strategic direction.

  متن ترجمه شده:

  کتابچه‌ی مدل‌های کسب و کار تعداد زیادی از کسب و کارهای کوچک و نو پا در مرحله‌ی جنینی به سر می‌برند در حالیکه شرکت‌های بزرگ در مرحله‌ی بلوغ و کهن‌سالی قرار دارند. گام ۲: مشخص کنید کسب و کارتان در چه مرحله‌‌ای از رقابت قرار دارد تعیین این مرحله از مشخص کردن مرحله‌ی طول عمر آسان‌تر است. شرکتی که در سطح بالای رقابتی در حال فعالیت است محصولات متمایز دارد، قیمت‌های ویژه به مشتریانش ارائه می‌کند، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد، رشد خوب و سودآوری بالایی دارد. گام ۳: موقعیت کسب و کارتان را روی ماتریس رسم کنید این کار به ظاهر ساده است در عمل، یک کسب و کار ممکن است در دو یا سه موقعیت قرار داشته باشد. در این صورت، به گام اول و دوم رجوع کنید و یک بار دیگر سوالات را بخوانید. حالا دیگر می‌توانید موقعیت کسب و کارتان را در یکی از جعبه‌های استراتژی قرار دهید. شرکت‌های جدید یا در حال رشد که موقعیت قوی یا سلطه‌گرانه‌ای دارند- باید هدفشان را حفظ موقعیت فعلی و در صورت امکان، افزایش سهم در بازار قرار دهند. شرکت‌های بالغ یا کهن‌سال که موقعیت قوی یا سلطه‌گرانه‌ای دارند- باید هدفشان را حفظ موقعیت فعلی و افزایش سهم در بازار قرار دهند یا به فکر سودِ برداشت باشند. شرکت‌های جدید یا در حال رشدی که موقعیت ضعیفی در بازار دارند- مکانی (جاویژه‌ای) که می‌توانید در آن به حیات ادامه بدهید را پیدا کنید یا اگر کسب و کارتان سودده نیست، به فکر پا پس کشیدن از آن بازار باشید. شرکت‌های بالغ یا کهن سالی که موقعیت ضعیفی از بازار دارند- اگر امکان بهبود موقعیت رقابتی وجود ندارد گزینه‌ی پا پس کشیدن از آن بازار را در نظر بگیرید. مواردی که باید در نظر بگیرید: برای هر واحد کسب و کار یا محصول استراتژیکی باید به استراتژی های ADL رشد فکر کنید. اگر چه موقعیت‌یابی یک محصول/ SBU در ماتریس دشوار است، اما ارزش تلاش کردن را دارد چرا که به پیدا کردن مسیر استراتژی بلند مدت بسیار کمک خواهد کرد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 64%
راضی 36%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.6 از 10
  تحویل به موقع
  9.4 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.6 از 10
  دانا لنگرودی 1403/01/30
  عنوان سفارش:ترجمه کتاب پزشکی - 231778
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | پزشکی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  م ش 1402/12/25
  عنوان سفارش:ترجمه کتاب پزشکی - 229734
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | پزشکی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10