علی شکری نسب

علی شکری نسب

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی شکری نسب

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی پزشکی

تسلط بالا به زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -