فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

8 ماه پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه ابراهیمی

8 ماه پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زمینه مدیریت

لیسانس رشته مدیریت بازاریابی هستم. در حال گذراندن دوره های ایلتس هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -