محسن مشایخی

محسن مشایخی

7 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن مشایخی

7 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -