ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مریم مفرد

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 27 روز در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم مفرد

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 27 روز در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 4 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

در بسیاری از زمینه ها ترجه انجام داده‌ام.

6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

. There are three dif- ferent possibilities. The first is that it was a typed one-page letter that said, “We would like to invest $70,000 in your company and buy 78 percent of it.” The next is that it was two pages of legal terms that basically said, “We would like to invest $70,000 in your company and buy 78 percent of it.” Or it could have been an eight-page typed document that had all kinds of protective provisions, vesting arrangements, drag-along rights, and Securities and Exchange Commission (SEC) registration rights.

متن ترجمه شده:

سه احتمال مختلف وجود دارد. اولین مورد این است که این یک نامه تایپ شده یک‌صفحه‌ای بود که می‌گفت: «ما می‌خواهیم 70 هزار دلار در شرکت شما سرمایه‌گذاری کنیم و 78 درصد آن را خریداری کنیم.» مورد بعدی این است که دو صفحه اصطلاحات حقوقی بود که اساساً می‌گفت: «ما می‌خواهیم 70 هزار دلار در شرکت شما سرمایه‌گذاری کنیم و 78 درصد آن را خریداری کنیم.» یا می‌توانست یک سند تایپ شده هشت‌صفحه‌ای باشد که دارای انواع مقررات محافظتی، تنظیمات واگذاری، حق الزام بقیه سهام‌داران به فروش سهام و حق ثبت کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
Hamid Vakiliz
1400/02/06
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
علیرضا کلانتری
1400/02/06
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید