ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مریم مفرد

 • 4 روز پیش فعال بوده
 • 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم مفرد

 • 4 روز پیش فعال بوده
 • 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
13 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

در بسیاری از زمینه ها ترجمه انجام داده‌ام.

13 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

WHEN PRESERVICE teachers have graduated and obtained their first positions, they continue on the path toward becoming professional educators. We consider novice teachers a special case in supervision and evaluation. Many school districts have formal induction programs designed to meet the needs of these new teachers. Well-crafted induction programs provide a positive transition from teacher preparation to longer-term career development by assigning an experienced colleague or a team as mentor(s).

متن ترجمه شده:

هنگامی‌که معلمان پیش از خدمت، فارغ‌التحصیل شدند و اولین موقعیت‌های خود را به دست آوردند، به راه خود به سمت تبدیل‌شدن به یک مربی حرفه‌ای ادامه می‌دهند. ما معلمان تازه‌کار را موارد ویژه‌ای در زمینه نظارت و ارزیابی می‌دانیم. بسیاری از مناطق آموزشی دارای برنامه‌های القایی رسمی هستند که برای تأمین نیاز این معلمان جدید طراحی شده‌اند. برنامه‌های القایی خوش‌ساخت، با اختصاص یک همکار باتجربه یا تیمی به‌عنوان مربی(ها)، انتقال مثبتی از آمادگی معلم به توسعه بلندمدت شغلی ایجاد می‌کنند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 86%
راضی 14%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
8.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
میر مهدی بهبودی تولون
1400/04/14
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امیر کرندی اردکانی
1400/03/22
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ورزشی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید