ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محیا طاهری

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محیا طاهری

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 6 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

WHEN PRESERVICE teachers have graduated and obtained their first positions, they continue on the path toward becoming professional educators. We consider novice teachers a special case in supervision and evaluation. Many school districts have formal induction programs designed to meet the needs of these new teachers. Well-crafted induction programs provide a positive transition from teacher preparation to longer-term career development by assigning an experienced colleague or a team as mentor(s).

متن ترجمه شده:

هنگامی که معلمان قبل از خدمت، فارغ التحصیل شدند و اولین موقعیت‌های شغلی خود را به دست آوردند، آن‌ها همچنان به سمت تبدیل شدن به یک معلم حرفه‌ای ادامه می‌دهند. ما معلمان تازه‌کار را مورد ویژه‌ای در نظارت و ارزیابی در نظر می‌گیریم. حوزه‌های آموزشی بسیاری دارای برنامه‌های مقدماتی رسمی هستند که برای پاسخگویی به نیازهای این معلمان جدید طراحی شده‌اند. برنامه های مقدماتی خوش‌ساخت، با اختصاص یک همکار باتجربه یا تیمی به عنوان منتور(ها)، تحول مثبتی از آمادگی معلم به توسعه‌ی شغلی بلند مدت ایجاد می‌کنند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 83%
راضی 17%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
کاوه حسنی
1400/03/24
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مهتا میم
1400/03/16
00
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید