صبا مشعلچی زاده

صبا مشعلچی زاده

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صبا مشعلچی زاده

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه پزشکی

اینجانب دانشجوی سال ۵ رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم میباشم و قادر هستم متون علمی در زمینه پزشکی را به راحتی ترجمه نمایم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -