ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صبا مشعلچی زاده

  • 10 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صبا مشعلچی زاده

  • 10 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه پزشکی

اینجانب دانشجوی سال ۵ رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم میباشم و قادر هستم متون علمی در زمینه پزشکی را به راحتی ترجمه نمایم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید