سارا محمدپور

سارا محمدپور

3 ساعت پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا محمدپور

3 ساعت پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 9 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی عمران

کارشناس ارشد زلزله

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • مهندسی عمران [معمولی]
 • مهندسی معماری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مهندسی معماری
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A domestic building shall be so sited as to leave an open space immediately in front thereof which extends along the whole width of the front of the building and is not less than 20 ft. wide measured at right angles therefrom: Provided that if the building fronts on a street of a less width than 20 ft. the width of such open space may be not less than the width of the street plus on half of the difference between that width and 20ft.

  متن ترجمه شده:

  یک ساختمان مسکونی باید به گونه ای قرار گیرد که بلافاصله در جلوی آن فضای باز باقی بماند که در امتداد تمام عرض جلوی ساختمان امتداد داشته باشد و عرض آن کمتر از 20 فوت نباشد که در زوایای قائم از آن اندازه گیری شود: مشروط بر اینکه اگر جلوی ساختمان باشد در خیابانی با عرض کمتر از 20 فوت، عرض چنین فضای بازی ممکن است کمتر از عرض خیابان به علاوه نیمی از اختلاف بین آن عرض و 20 فوت باشد.

 • مهندسی معماری
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A domestic building shall be so sited as to leave an open space immediately in front thereof which extends along the whole width of the front of the building and is not less than 20 ft. wide measured at right angles therefrom: Provided that if the building fronts on a street of a less width than 20 ft. the width of such open space may be not less than the width of the street plus on half of the difference between that width and 20ft.

  متن ترجمه شده:

  یک ساختمان مسکونی باید به گونه ای قرار گیرد که بلافاصله جلوی آن فضای باز باقی بماند، به صورتی که تمام امتداد عرض جلوی ساختمان را دربرگیرد و عرض آن کمتر از 20 فوت نباشد که در زوایای قائم از آن اندازه گیری شود: مشروط بر اینکه اگر جلوی ساختمان در خیابانی با عرض کمتر از 20 فوت باشد، عرض چنین فضای باز ممکن است کمتر از عرض خیابان به علاوه نیمی از اختلاف بین آن عرض و 20 فوت نباشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 33%
متوسط 11%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.8 از 10
  نیما نوبهار 1401/02/20
  عنوان پروژه:ترجمه مهندسی معماری
  تخصصی-مهندسی معماری | انگلیسی به فارسی | معمولی | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  نیما نوبهار 1401/02/13
  عنوان پروژه:ترجمه مهندسی معماری - 89977
  تخصصی-مهندسی معماری | انگلیسی به فارسی | معمولی | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10