امیرمهدی زارعی نژاد

امیرمهدی زارعی نژاد [ کد 98998 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرمهدی زارعی نژاد [ کد 98998 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای

مترجم تخصصی در زمینه های پزشکی و پیراپزشکی و فایل های تصویری و صوتی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • داستان و رمان
 • ورزشی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  DeMeo was an integral member of a research team for a poster project presented at the North American Society for Sport Management (NASSM) conference in June 2016, Professional Sport Security and Marketing Interface: A Delphi Study.

  متن ترجمه شده:

  DeMeo عضو اصلی(جدایی ناپذیر) یک تیم تحقیقاتی برای پروژه ی پوستری بود که در کنفرانس انجمن مدیریت ورزش آمریکای شمالی در ژوئن 2016 ،امنیب ورزش حرفه ای و خط اتصال بازاریابی:مطالعه ی دلفی، ارائه داده شد

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -