طناز اعتضادی

طناز اعتضادی

4 ماه پیش فعال بوده | 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

طناز اعتضادی

4 ماه پیش فعال بوده | 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

ترجمه متون انگلیسی با بیانی شیوا و روان در زمینه های عمومی و تخصصی و در سطح مبتدی و همچنین پیشرفته.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مدیریت [معمولی]
  • رزومه و انگیزه نامه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -