نیما فتحی

نیما فتحی

14 روز پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیما فتحی

14 روز پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی در زمینه های هنر، فلسفه، روانشناسی، ادبیات

.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • تاریخ [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -