احمد نگهداری

احمد نگهداری

4 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد نگهداری

4 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای مهندسی برق و کامپیوتر

دارای زمینه کار عملی و پژوهشی گسترده در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر، با بیش از 2 سال سابقه ترجمه ده ها کتاب و صد ها مقاله در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر در تمامی گرایش ها.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -