فاطمه خورشیدی بحرآباد

فاطمه خورشیدی بحرآباد

1 ماه پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه خورشیدی بحرآباد

1 ماه پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -