زهره مفرد

زهره مفرد [ کد 106669 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهره مفرد [ کد 106669 ]

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه متون عمومی، علوم انسانی و فنی مهندسی با بیش از 10 سال سابقه کار

مترجم حرفه ای در زمینه متون عمومی، علوم انسانی و فنی مهندسی با بیش از 10 سال سابقه کار

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مدیریت
 • مهندسی مکانیک

نمونه‌کار های انجام شده

 • مهندسی مکانیک
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Steady-state and transient simulations of single bubbles enable an isolated investigation of effects such as bubble rise, shape and oscillation. Thereby, the influence of interacting bubbles on the bubble rise [13, 14], the changes by surfactants and mass transfer can be studied and correlations for coarse-scale modeling can be obtained. For the direct numerical simulation (DNS) of bubbly flows, a one-fluid approach is commonly used to describe the fluid dynamics

  متن ترجمه شده:

  شبیه‌سازی حالت پایدار و گذرای هر یک از حباب‌ها، امکان بررسی جداگانه اثراتی نظیر افزایش حباب، شکل و نوسانات را میسر می‌کند. بدین ترتیب، امکان بررسی و مطالعه تأثیر برهم‌کنش میان حباب‌ها بر افزایش حباب [13، 14]، تغییرات ایجاد شده توسط مواد فعال سطحی (سورفاکتانت‌ها) و انتقال جرم فراهم گردیده و می‌توان به روابط همبستگی لازم برای مدل‌سازی در مقیاس درشت دست یافت. به طور معمول، به منظور شبیه‌سازی عددی مستقیم (DNS) جریان‌های حبابی، از رویکرد تک‌سیالی در خصوص توصیف دینامیک سیالات استفاده می‌گردد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -