رحمان بهشتی

رحمان بهشتی

1 ماه پیش فعال بوده | 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رحمان بهشتی

1 ماه پیش فعال بوده | 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه‌ای در زمینه عمومی و اینترنت و تکنولوژی

دانش‌ آموخته رشته مترجمی دانشگاه بیرجند

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -