فربد حسن زاده

فربد حسن زاده

1 ماه پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فربد حسن زاده

1 ماه پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی مکانیک

فربد حسن زاده هستم دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • مهندسی مکانیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -