نوا چاپاری

نوا چاپاری [ کد 155380 ]

4 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نوا چاپاری [ کد 155380 ]

4 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان [ از 20 رأی ]

معماری

مهندس معمار

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • رزومه و انگیزه نامه
 • عمومی
 • روانشناسی
 • مهندسی معماری
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • مدیریت
 • حقوق
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی

نمونه‌کار های انجام شده

 • حقوق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Where terms of one agreement are said to "govern" another agreement, those terms rule or Regulate that other agreement. Not only would those terms be incorporated but they would generally, depending on the particular context, prevail over the other terms of the other agreement. reaffirmed the principle that where there is a conflict between the express terms contained in a contract and those which are incorporated by reference from another document, the terms of the contract will ordinarily prevail over those from the incorporated document. This reflects the fact that the parties are more likely to have had in mind

  متن ترجمه شده:

  هر جا که گفته شود شرایط یک توافق نامه، توافق نامه دیگر را «کنترل» می کنند، آن شرایط بر توافق نامه دیگر حاکمند و آن را تنظیم می‌کنند. این شرایط نه تنها دخیل می شوند، بلکه بسته به زمینه خاص به طور کلی نسبت به سایر شرایط توافق نامه دیگر ارجحیت دارند. مجددا بر این اصل تاکید می شود که در صورت وجود تعارض میان شرایط صریح مندرج در یک قرارداد و مواردی که با ارجاع به سند دیگری تلفیق شده اند، به طور معمول شرایط قرارداد بر شرایط سند تلفیقی اولویت دارند. این امر نشان دهنده این واقعیت است که طرفین به احتمال زیاد در نظر داشتند که ...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 45%
راضی 45%
متوسط 10%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.1 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.2 از 10
  محسن راد 1402/10/14
  عنوان سفارش:ترجمه متن مدیریت - 222553
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مدیریت | دو ستاره

  تاثیرگذاریترین تبلیغات، عملکرد خود شماست. نیاز به رسانه های اجتماعی نیست. کافیست نظارت بر کیفیت ترجمه ها افزایش یابد. اگر حجم کار بالا باشد کیفیت بهتر خدمات بر کسب درآمد ترجیح داده شود تا بقای مجموعه تضمین گردد. ضمن تشکر، در مجموع انتظار بیشتر بوده است.

  راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  7 از 10
  فراز پزشکی 1402/10/04
  عنوان سفارش:ترجمه متن روانشناسی 12 صفحه فایل خروجی وورد باشد - 222695
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | دو ستاره

  معادل یابی نامناسب و جمله بندی غیر اصولی

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  4 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  4 از 10