فرزاد جواهری

فرزاد جواهری

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرزاد جواهری

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه ی مهندسی شیمی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمی، نانوتکنولوژی، پلیمر، متون عمومی، روانشناسی

دارای مدرک تافل با نمره ی 94

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • علم شیمی [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • نفت، گاز و پتروشیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

  متن ترجمه شده:

  جدا از این، محدودیت هایی در الیاف های طبیعی وجود دارند. خواص الیاف های طبیعی با توجه به فاکتورهایی چون سن، روش های پردازش، میزان بارندگی و شرایط دیگر رشد الیاف تغییر می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -