ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فرزاد جواهری

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرزاد جواهری

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی مهندسی شیمی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمی، نانوتکنولوژی، پلیمر، متون عمومی، روانشناسی

دارای مدرک تافل با نمره ی 94

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

جدا از این، محدودیت هایی در الیاف های طبیعی وجود دارند. خواص الیاف های طبیعی با توجه به فاکتورهایی چون سن، روش های پردازش، میزان بارندگی و شرایط دیگر رشد الیاف تغییر می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید