ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سینا علی زاده

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سینا علی زاده

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 36 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
57 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در کلیه زمینه های مهندسی با بیش از 7 سال تجربه کاری

فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم و با مدرک ارشد، مترجم دو کتاب تخصصی به نام های "تئوری، مدلسازی و شبیه سازی کمباین" و "اصول و تجهیزات فرآوری محصولات کشاورزی"

57 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The whole tag is implemented in a TSMC 0.18 m CMOS process. As shown in Fig. 8, the tag chip includes an RF/analog front-end, a baseband processor, and a 512-bit EEPROM memory. In addition, a 600 pF capacitor for power storage is integrated. The chip size is 800 m 800 m. A folded dipole antenna is designed for the tag chip, as Figure 9 shows. Measurement results show that, with a 100k resistor load, the power conversion efficiency of the rectifier reaches 34.2%.

متن ترجمه شده:

تگ کلی در یک فرآیند CMOSی TSMC 0.18 μm پیاده‌سازی می‌شود. همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است، چیپ تگ شامل یک RF/فرانت اند آنالوگ، یک پردازشگر پایه‌باند و یک حافظه EEPROM 512 – بیتی است. علاوه بر این، یک خازن 600 pF برای ذخیره‌سازی توان نیز گنجانده شده است. اندازه چیپ 800 μm×800 μm است. یک آنتن دوقطبی دو- لا همانطور که شکل 9 نشان می‌دهد، برای چیپ تگ طراحی شده است. نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهند که با یک بار مقاومت 100k، بازده تبدیل توان یکسوساز به 34.2% می‌رسد.

متن اصلی:

1. Scope 1.1 This test method covers the evaluation of the rustpreventive properties of metal preservatives under conditions of high humidity. 1.2 The values stated in SI units are to be regarded as the standard except where the test apparatus or consumable parts are only available in other units. In such cases these will be regarded as standard. The values given in parentheses are for information only. 1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to consult and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

متن ترجمه شده:

1. گستره 1 – 1. این روش آزمایشی ارزیابی ویژگی‌های بازدارنده از زنگ‌زدگی حفاظ‌ها و نگهدارنده‌های فلزی را تحت شرایط دارای رطوبت بالا پوشش می‌دهد. 1 – 2. مقادیر بیان شده در واحدهای SI باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند مگر در جایی که دستگاه آزمایشی یا قطعات قابل‌مصرف تنها در واحدهای دیگر قابل‌دسترس باشند. در چنین مواردی اینها به عنوان استاندارد در نظر گرفته خواهند شد. مقادیر آورده شده در پارانتزها تنها برای معلومات بیشتر هستند. 1 – 3. این استاندارد قصد ندارد تا کلیه مفاهیم ایمنی را عنوان کند، اگر داشته باشد، در رابطه با استفاده آن است. مسئولیت کاربر این استاندارد این است تا عملیات‌های ایمنی و سلامت مناسب را مورد مشورت قرار داده و ایجاد نماید و مقبولیت محدودیت‌های مقرراتی را پیش از استفاده تعیین کند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 53%
راضی 42%
متوسط 3%
ناراضی 3%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 25%
متوسط 25%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.1 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
حامد سعیدی
1400/06/16
2-7
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
عماد طباطبایی
1400/03/05
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
bb2
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

واژگان تخصص و اصطلاحات به خوبی انتخاب نشدند

متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

فارسی متن می‌توانست روان‌تر باشد.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید