ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نرگس رسولی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس رسولی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 43 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
70 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی

70 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This pins and needles sensation is known as paresthesia. Most of the time, the cause is simple. It may happen if you’ve lain on your arm or otherwise put pressure on it. This prevents the blood from flowing correctly to your nerves. Poor positioning may also lead to pressure being placed directly on a nerve. The nerves react to the lack of blood flow or pinching by causing momentary tingling.

متن ترجمه شده:

این احساس سوزن‌سوزن‌شدن، معروف به پاراستز‌ی (خواب‌رفتگی) است. بیشتر اوقات، دلیل آن ساده است. ممکن است زمانی‌‌که روی بازو‌ی خود دراز کشیده‌اید یا‌ رو‌ی آن فشار می‌آورید، اتفاق بیفتد. این عمل، مانع از شریان صحیح خون به عصب‌ها‌ی شما می‌شود. ایستادن یا نشستن نا‌درست نیز ممکن است باعث ایجاد فشار‌ مستقیم بر یک عصب شود. عصب‌ها به کمبود جریان خون واکنش نشان می‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، با ایجاد گز‌گز موقتی، حالتی نیشگون‌مانند را موجب می‌شوند.

متن اصلی:

The first level of damage identification is to determine the damage occurrence in structures according to the global change of structural integrity. The most popular and effective method is the response-based method that directly or indirectly interprets the measured response data of the structure. Usually, the data available are the experimental data before and after damage occurred, and the occurrence of damage is determined through finding their difference.

متن ترجمه شده:

اولین سطح شناسا‌یی آسیب، تشخیص وقوع آسیب و بر اساس تغییر کلی استحکام سازه‌ها‌ست. رایج‌ترین و مؤثر‌ترین روش موجود، روش مبتنی بر واکنش است که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم، واکنش داده‌ها‌ی ارزیابی‌شده‌ی سازه را تخمین می‌زند. معمولاً داده‌ها‌ی موجود، داده‌ها‌ی تجربی قبل و بعد از وقوع خسارت هستند که وقوع آن هم از طریق پیدا‌کردن تفاوت موجود بین داده‌ها تعیین می‌شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 49%
راضی 49%
متوسط 0%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 57%
راضی 29%
متوسط 14%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
محمد حسین شریفی
1399/10/27
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد حسین شریفی
1399/10/26
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه ای بسیار عالی و سلیس و روان. انتخاب واژکان و جمله بندی به بهترین شکل انجام شده بود. متن عاری از هرگونه اشتباه.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید