مریم صالح فخاری

مریم صالح فخاری [ کد 130776 ]

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم صالح فخاری [ کد 130776 ]

6 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه ی عمومی

دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی
دارای تعهد کاری
سابقه ی صفحه آرایی در مجله ی دانشجویی دنیای روانشناسی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • رزومه و انگیزه نامه
  • ورزشی

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -