ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

عاطفه پالیزدار

 • 7 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عاطفه پالیزدار

 • 7 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 15 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
23 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

علاقمند به زمینه های پزشکی سلامت و بهداشت

پزشک عمومی

23 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

متن ترجمه شده:

علی رغم وجود این خطرهای شغلی و نیاز فوری مداخلات سیستم سلامت در حمایت از پرستاران، آنها ؟؟؟ منحصر به فردی نیز دارند ....

متن اصلی:

Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

متن ترجمه شده:

ژنها نواحی ای بر روی کروموزوم هستند که‌ حاوی اطلاعات خاصی درمورد تولید پروتئینها هستند. پیشرفتهای علم خصوصا در پژوهشهای پزشکی، منجر به اختصاصی سازی و جداسازی ژنهای مسئول بیماریهای انسان شده است. فردی که دارای نقصی در یک ژن خاص است، ممکن است مبتلا به بیماری شود که این بیماری میتواند ارثی باشد. در ژن درمانی، نوکلئیک اسید یک ابزار درمانی است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 47%
راضی 47%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
امید قنبرپور
1399/10/16
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
Behnoush Barat
1399/10/09
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

کیفیت ترجمه قابل‌قبول بود اما فارسی چندان روانی نداشت.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید