عاطفه پالیزدار

عاطفه پالیزدار [ کد 58824 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عاطفه پالیزدار [ کد 58824 ]

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان [ از 15 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 1 رأی ]

علاقمند به زمینه های پزشکی سلامت و بهداشت

پزشک عمومی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • پزشکی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • روانشناسی

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

  متن ترجمه شده:

  علی رغم وجود این خطرهای شغلی و نیاز فوری مداخلات سیستم سلامت در حمایت از پرستاران، آنها ؟؟؟ منحصر به فردی نیز دارند ....

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

  متن ترجمه شده:

  ژنها نواحی ای بر روی کروموزوم هستند که‌ حاوی اطلاعات خاصی درمورد تولید پروتئینها هستند. پیشرفتهای علم خصوصا در پژوهشهای پزشکی، منجر به اختصاصی سازی و جداسازی ژنهای مسئول بیماریهای انسان شده است. فردی که دارای نقصی در یک ژن خاص است، ممکن است مبتلا به بیماری شود که این بیماری میتواند ارثی باشد. در ژن درمانی، نوکلئیک اسید یک ابزار درمانی است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 47%
راضی 47%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.8 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.2 از 10
  امید قنبرپور 1399/10/16
  عنوان سفارش:ترجمه
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی | سه ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  Behnoush Barat 1399/10/09
  عنوان سفارش:ترجمه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی - 61893
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10