سمیه احسان فر

سمیه احسان فر

18 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمیه احسان فر

18 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای

دکتری مهندسی کشاورزی
بیش از ده سال سابقه تدریس و ترجمه دوسویه متون انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • کشاورزی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • کشاورزی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Roaster Design Classification Criteria Although alternative technologies such as infrared, microwave, superheated steam, and others have been developed and tested, hot air roasting technology is still the only widespread technology applied in industrial operations. Hot air roasting machines may be classified regarding various criteria, such as product flow (batch or continuous), mechanical principle, heat transfer, air-to-bean ratio (ABR), air flow (open system and air recirculation system), and auto- mation principles.

  متن ترجمه شده:

  هرچند فن‏آوری‏‌های جایگزین مانند مادون قرمز، مایکروویو، بخار بسیار داغ و غیره ابداع و آزمون شده‌‏اند، فن آوری رست‏‌کردن (برشته‏کردن) با هوای داغ همچنان تنها فن‏‌آوری رایج در عملیات صنعتی است. ماشین‏‌های رست با هوای داغ را می‏‌توان با توجه به معیارهای گوناگونی گروه‌‏‏بندی کرد، مانند: ماشین‌‏های تولید جریانی محصول (به صورت بَچ یا پیوسته)، اصول مکانیکی، انتقال حرارت، نسبت هوا به دانه (ABR)، جریان هوا (سیستم باز و سیستم بازچرخش هوا) و اصول اتوماسیون (ماشین خودکار).

 • کشاورزی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  DESCRIPTION NisinZ® is a standard food grade Nisin Z concentrate, produced by fermentation using bacterium Lactococcus lactis obtained from sauerkraut. It is used in processed foods to extend shelf life by decomposing Gram-positive bacteria. KEY BENEFITS ● Growth control of Gram-positive bacteria. ● Shelf life extension; ● Natural, consumer-friendly label.

  متن ترجمه شده:

  توضیحات یک کنسانترۀ Z Nisin با گرِید غذایی استاندارد می‌باشد که به وسیلۀ تخمیر و با استفاده از باکتری RNisinZ lactis Lactococcus گرفته شده از کلم ترش )زاواکراوت( تهیه شده است. این کنسانتره، در غذاهای فرایند شده، به منظور افزایش عمر قفسه )تاریخ مصرف( با تجزیۀ باکتری های گرم-مثبت به کار می‌رود. مزایای کلیدی  کنترل رشد باکتری‌های گرم-مثبت  افرایش عمر قفسه  درج طبیعی بودن و مشتری پسند بودن، روی لیبل محصول

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -