الهام رضایی

الهام رضایی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الهام رضایی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه عمومی

دانشجوی آموزش زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -