ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ف چ

 • 10 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ف چ

 • 10 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 9 رأی ]
21 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه‌ی شیمی، مهندسی شیمی، نفت، گاز، پلیمر، علوم اجتماعی و علوم سیاسی و....

فارغ التحصیل کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه صنعتی اصفهان
مشغول به کار به‌عنوان کارشناس کنترل و تضمین کیفیت در زمینه‌ی آمیزه‌‌سازی پلیمرها

21 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای برگزیده اغلب بخشی از یک محله هستند، به ویژه اگر ورودی، نوعی تصویر باشد. در پیاده‌سازی‌های پیچده‌تر نیز ممکن است اوزان متصل به واحدهایی که محله‌های مشابه در موقعیت‌های مکانی مختلف را بررسی می‌کند، ناگزیر یکسان باشند (اوزان اشتراکی). هرچند این شبکه‌های پیشرفته‌ی MLP از نظر عملی بسیار مهم‌اند عموما کاربردی نیستند و در این جستار نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

متن اصلی:

The limited flight range of electric drones powered by batteries or fuel cells requires refueling or recharging stations for extending coverage to a wider area.

متن ترجمه شده:

گستره‌ی محدود پرواز هواپیماهای الکتریکی بدون سرنشین که انرژی‌اشان توسط باطری‌ها یا سلول‌های سوختی تآمین می‌شود نیازمند ایستگاه‌های سوخت‌گیری یا توان‌رسانی مجدد هستند تا بتوانند مساحت وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
8.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
1397/06/25
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
1397/06/24
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید