فرید سربازوطن

فرید سربازوطن

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرید سربازوطن

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مکاترونیک, مکانیک و روباتیک و کامپیوتر

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
مدرس زبان انگلیسی با مدرک TKT از دانشگاه کمبریج
رشته مکاترونیک یک رشته بین رشته ای, تلفیقی ار مکانیک, روباتیک, الکترونیک و کامپیوتر می باشد

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -