ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فرناز عبداللهی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرناز عبداللهی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی کامپیوتر - برنامه نویسی - اخبار تکنولوژی و ...

مهندس کامپیوتر - برنامه نویس وب - مترجم حرفه ای متون انگلیسی در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Off page SEO: This type of SEO focuses on all of the activity that takes place "off the page" when looking to optimize your website. "What activity not on my own website could affect my ranking?" You might ask. The answer is inbound links, also known as backlinks. The number of publishers that link to you, and the relative "authority" of those publishers, affect how highly you rank for the keywords you care about.

متن ترجمه شده:

سئو خارجی یا Off page SEA: این نوع از سئو به فعالیت هایی توجه دارد که در زمان بهینه سازی، خارج از صفحه یا off page اتفاق می افتند. به عبارتی چه فعالیت هایی خارج از صفحه من وجود دارد که در رتبه بندی آن موثر است؟

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید