سکینه  اکبریان

سکینه اکبریان

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سکینه اکبریان

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم انگلیسی و روسی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی کشاورزی- مسلط به زبان انگلیسی و روسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -